AUTOS - Automobilių mėgėjų klubas
AUTOS - Automobilių mėgėjų klubas
0…9
4WD (four wheel drive) keturi varantieji ratai
4WS (four wheel steering) keturi vairuojamieji ratai
A
A (ampere) amperas
ABS (antilock brake system) stabdžių antiblokavimo sistema
A/C oro kondicionierius
ACC 1) uždegimo spynos padėtis: įjungti valytuvai, radioimtuvas, žiebtuvėlis
2) papildomas maitinimas
ACCEL (accelerator) akseleratorius
ACL (air cleaner) oro valiklis
ADJ (adjust) reguliavimas
A/F (air-fuel ratio) oro ir kuro degusis mišinys
ALT 1) (alternator) generatorius
2) (altitude) aukštis
AM1 uždegimo spynos pirmoji kontaktų grupė
AM2 uždegimo spynos antroji kontaktų grupė
AMP (ampere) amperas
ANT (antenna) antena
APS juostelės persukimas iki sekančio kūrinio (magnetoloje)
ASM (assembly) surinkimas
A/T (automatic transmission) automatinė transmisija
ATDC (after top dead center) už viršutinio mirties taško
ATF (automatic transmission fluid) skystis automatinėms greičių dėžėms
AUTO (automatic) automatinis
B
B (battery) baterija
BARO (barometric pressure) slėgis
BAT (battery) baterija
BL (beam lights) tolimas apšvietimas
BTDC (before top dead center) prieš viršutinį mirties tašką
C
C (control) valdymas
CAC (charge air coder) įsiurbiamo oro šaldiklis
CAM (camshaft) paskirstymo velenas
CC (cubic centimetre) kubinis centimetras
CHG (charge) įkrova
CI (central injection) centrinis įpurškimas
CKP (crankshaft position) alkūninio veleno pozicija
CMH (cold mixture heater) kuro mišinio šildytuvas
CMP (camshaft position) paskirstymo veleno pozicija
CO (carbon mono-oxide) anglies viendeginis (monoksidas)
CRANK (crankshaft) alkūninis velenas
D
D (drive) eiga pirmyn
DEF (defogger) galinio stiklo šildytuvas
DI (distributor of ignition) paskirstytuvas
DOHC (double overhead camshaft) dvigubas paskirstymo velenas variklio galvutėje
DTS (diagnostic trouble code) klaidos kodas
DTM (diagnostic test mode) diagnostikos režimas
E
E 1) (empty) tuščias (degalų bakas);
2) (end) pabaiga;
3) (economic) ekonomiškas
EAI oro tiekimas į išmetimo sistemą
EBCM (electronic brake control module) elektroninis stabdžių valdymo modulis (mazgas)
ECC (emission control computer) variklio nuodegų kontrolės blokas
ECI (electronic central injection) elektroninis centrinis įpurškimas
ECM (engine control module) variklio valdymo blokas
ECON (economic) ekonomiškas
ECT (elecronic control of transmission) elektroninis transmisijos valdymo blokas
ECU (electronic control unit) elektroninis valdymo blokas
EFI (electronis fuel injection) elektroninis kuro įpurškimas
ENG (engine) variklis
F
F 1) (front) priekis;
2) (full) pilnas;
3) (forward) pirmyn;
4) (fuse) saugiklis
FL 1) (fuse link) saugiklio lizdas;
2) (fog lights) priešrūkinis apšvietimas
FP (fuel pump) kuro siurblys
FWD (front wheel drive) priekiniai varomieji ratai
G
G (gauge) indikatorius
H
H 1) (hard) kietas;
2) (hour) valanda;
3) (high) aukštas, viršutinė riba;
4) (hot) karštas
HAC (high altitude compensation) atmosferos slėgio kompensavimo sistema
HAZ (hazard) pavojus
HTR (heater) šildytuvas
I
IAC (idle air control) oro tiekimo valdymas laisvųjų apsukų metu
IDL (idle) laisvosios variklio apsukos
IGN 1) (igniter) degimo komutatorius;
2) (ignition) degimas
INT (interval) intervalas
L
L 1) (low) žemas;
2) (left) kairė, kairysis
LF (left front) kairysis priekinis
LCK (lock) fiksavimas, blokuotė
LR (left rear) kairysis galinis
LS (left side) kairysis šoninis
LVL (level) lygis
M
M 1) (medium) vidurys, vidurinis
2) (memory) atmintis;
3) (minute) minutė;
4) (manual) rankinis
MC (mixture control) kuro mišinio sudėties valdymas
MPI (multi-point injection) daugiataškis įpurškimas
M/T (mechanical transmission) mechaninė transmisija
N
N 1) (neutral) neutralus;
2) (normal) normalus
O
O/D (over drive) padidintas perdavimas
OHC (overhead camshaft) paskirstymo velenas variklio galvutėje
OXS (oxygen sensor) deguonies daviklis
P
P (parking) stovėjimas, parkavimas
PCB (power control block) el. galios valdymo blokas
PCV (positive crancase ventilation) karterio ventiliacija
PHT (pre-heating timer) kaitinimo žvakių laiko relė
PPS (progressive power steering) vairo jėgos valdymo sistema
PWR (power) galia, jėga
R
R 1) (return) sugrįžimas;
2) (rear drive) atbulinė eiga;
3) (right) dešinė;
4) (reset) nustatymas;
5) (rear) galinis
REV (reverse) reversinis
RF (right front) dešinysis priekinis
RPM (rotations per minute) apsukų skaičius per minutę
RR (right rear) dešinysis galinis
RS (right side) dešinysis šoninis
RTR (retract motor) žibintų atidarymo-uždarymo variklis
S
S (sport) sportinis režimas
SAE (Society of Automotive Engineers) automobilių inžinierių bendrija
SEL (select) išrinkimas, pasirinkimas
SOHC (single overhead camshaft) vienas paskirstymo velenas variklio galvutėje
SPD (speed) greitis
ST (starter) starteris
SW (switch) jungiklis
T
TB (throttle body) droselio sklendės blokas
TDC (top dead center) viršutinis mirties taškas
TEG (temperature of exaust gas) išmetamųjų dujų temperatūra
TEMP (temperature) temperatūra
THA (temperature of hot air) karšto oro temperatūra
THW (temperature of hot water) karšto vandens temperatūra
TRN (turn) posūkis
V
V (valve) vožtuvas
VSV (vacuum solenoid valve) vakuumo magistralės elektromagnetinis vožtuvas
W
W (warning) įspėjimas
WD (wheel drive) varomieji ratai
WS (wheel steer) vairuojamieji ratai

Pepper Pizza autosam

www.pepperpizza.lt picerija Kaune, Autos klubo nariams suteiks 20%. nuolaidą atėjus į picerija su ...

Autos Maikonai

@utos GM 2012

Mieli @utos'ai - šių metų GM vyks 2012.12.11 (antradienį). Renkamės Vilniuje prie Siemens ...

Autos klubas

Naujas tinklapis!

Sveiki autosai! Štai po ilgos pertraukos pagaliau atnaujintas klubo tinklapis, kurį kartu su ...