AUTOS - Automobilių mėgėjų klubas
AUTOS - Automobilių mėgėjų klubas
Gamintojo rekomenduota padanga: / R
Nauja padanga: / R
  Gamintojo padanga Nauja padanga
145/50 R14 205/50 R15
Sukimosi spindulys, mm 250.3 293
1 apsisukimo kelias, mm 1572.68 1840.97
Aps. kelio skirtumas, mm 268.29
Aps. kelio skirtumas, % 17.06
Tikrasis greitis,
kai spidometras rodo:*
60 km/h 60 70.24
90 km/h 90 105.35
120 km/h 120 140.47
* P a s t a b a: skaičiavimuose nepaisoma specifinė spidometro paklaida, kuri skirtinguose automobiliuose skiriasi.

Kaip apskaičiuoti tinkamiausią padangos plotį ir aukštį?. Tarkime Jūsų automobilis iš gamyklos išvažiavo su 6Jx14 dydžio ratlankiais ir 185/65 R14dydžio padangomis. Jūs nusprendėte uždėti gražius 6.5Jx15 dydžio ratlankius. Kaip apskaičiuoti padangos plotį ir aukštį, kad sukimosi spindulys būtų kuo artimesnis gamykliniam?

 1. Apskaičiuosime originalios padangos sukimosi spindulį
  1. Ratlankio spindulys lygus pusei ratlankio skersmens: 14″ / 2 = 355.6 / 2 = 177.8 mm
  2. Profilio aukštis lygus 65% nuo 185 mm. (185 x 65) / 100 = 120.25 mm
  3. Sukimosi spindulys lygus ratl. spindulio ir profilio sumai: 177.8 + 120.25 = 298.05 mm
 2. Apskaičiuosime naujos padangos plotį ir aukštį
  1. Ratlankio spindulys lygus pusei ratlankio skersmens: 15″ / 2 = 381 / 2 = 190.5 mm
  2. Mes žinome, kad sukimosi spindulys turi būti kuo artimesnis 298.05 mm
  3. Taigi, padangos aukštis turi būti 298.05 – 190.5 = 107.55 mm
  4. 6.5 colio ratlankio pločiui parenkame 205 mm pločio padangą.
  5. Apskaičiuojame aukščio santykį nuo pločio: (107.55 x 100) / 205 = 52.5 %.
  6. Taigi, padanga 205/50 R15 – tinkamiausias 15 coliu atitikmuo. Jo sukimosi spindulys – 293 mm.
 3. Įvertinsime spidometro ir odometro paklaidas
  1. Originalaus rato apsisukimo kelias lygus 2π x 298.05 = 1872.7 mm
  2. Naujo rato apsisukimo kelias lygus 2π x 293 = 1841 mm
  3. Skirtumas lygus 1872.7 – 1841 = 31.7 mm arba 1.69 %
  4. Taigi 1.69 % skirsis ir spidometro bei odometro parodymai. Spidometrui rodant 60 km/h greitį, su naujomis padangomis realus greitis bus tik 58.99 km/h; odometrui užfiksavus 1000 km nuvažiuotą atstumą, realiai bus nuvažiuota tik 983 km.

Pepper Pizza autosam

www.pepperpizza.lt picerija Kaune, Autos klubo nariams suteiks 20%. nuolaidą atėjus į picerija su ...

Autos Maikonai

@utos GM 2012

Mieli @utos'ai - šių metų GM vyks 2012.12.11 (antradienį). Renkamės Vilniuje prie Siemens ...

Autos klubas

Naujas tinklapis!

Sveiki autosai! Štai po ilgos pertraukos pagaliau atnaujintas klubo tinklapis, kurį kartu su ...